Transport medyczny

Oferowana przez nas usługa transportu medycznego polega na przewozie pacjentów pojazdem sanitarnym do placówki służby zdrowia. Realizowana jest z wykorzystaniem samochodu przystosowanego do tego zadania i zaopatrzonego w niezbędny sprzęt, który umożliwia transport medyczny w pozycji właściwej – zgodnej z zaleceniami lekarskimi. Świadczenia odbywają się przy udziale zespołów składających się z kierowców, posiadających stosowne uprawnienia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, oraz ratowników medycznych i lekarzy systemu (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Kiedy korzystać z transportu sanitarnego?

  • w sytuacjach związanych z bezpośrednim ratowaniem życia w stanach nagłego pogorszenia zdrowia lub życia,
  • gdy konieczne jest podjęcie leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej specjalizującym się w leczeniu konkretnego schorzenia,
  • gdy pacjent regularnie korzysta ze stacji dializ, zajęć rehabilitacyjnych,
  • gdy pacjent chce skorzystać z poradni lekarskiej,
  • gdy z przyczyn losowych pacjent był zmuszony skorzystać z pomocy lekarskiej za granicą, a jego stan jest stabilny, ale uniemożliwia mu samodzielny powrót do domu, bądź wymaga kontynuacji leczenia w kraju.

Ponadto oferujemy przewóz medyczny osób, które z powodów złego stanu zdrowia nie mogą samodzielnie pojechać na badania czy wizytę kontrolną. Przewozimy także pacjentów chorych do hospicjów.

Świadczymy usługi przewozu medycznego przez 365 dni w roku. Oferujemy transport sanitarny na terenie Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, ale dojeżdżamy także do pacjentów w innych regionach kraju.

Brak możliwości komentowania.